Jdi na obsah Jdi na menu

Platby v MŠ

Milí rodiče,

V mateřské škole jste povinni uhradit některé platby jedenkrát měsíčně. Jedná se o úhradu školného, která se neplatí  pouze u dětí, které jsou v posledním ročníku před zahájením školní docházky a u dětí, které mají odklad školní docházky.

Částka školného je pro školní ro 2018/2019  650Kč/měsíčně, do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, variabilní symbol dítěte( obdržíte na zač. roku).

Školné se hradí na účet: 27-9628020227/0100

Dále je nutná úhrada stravného, která se platí paušálně dle věku dětí:

děti od 3 - 6 let činí celodenní stravné 760Kč/měsíčně

děti 7 leté činí celodenní stravné 840Kč/měsíčně

stravné se hradí na účet: 43-999400287/0100

Školní jídelna vám vydá variabilní symbol vaší platby.

Obě platby jsou splatné do 15. v měsíci.

Platba třídního fondu 500Kč/pololetí se hradí na účet:

115-1970360247/0100

Do zprávy pro příjemce napište variabilní symbol dítěte ( obdržíte v září). Částka je splatná vždy v měsíci 09  na I. pololetí a 02 na II. pololetí.