Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality

Příspěvky

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

25. 5. 2018

viz celý příspěvek

 

Úplata za vzdělávání

27. 6. 2017

Měsíční výse úplaty za vzdělávání na školní rok 2017/2018 se stanovuje 

na 670 Kč. Úplata bude splatná od 1.9.2017, vždy do 15. v měsíci.

Dětem budou rozdány variabilní symboly, které obdržíte v září ve třídě.

Děti v posledním ročníku před vstupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky úplatu nehradí.

 

Rodiče pozor!

20. 1. 2017

Upozorňujeme všechny rodiče, aby nenechávali během odvodu dítěte do MŠ cenné věci v autě. Několik aut bylo před MŠ Školní vykradeno.

 

Povinné předškolní vzdělávání

15. 12. 2016

viz celý příspěvek

 

Změna platby školného

1. 9. 2015

Milí rodiče,

V mateřské škole jste povinni uhradit některé platby jedenkrát měsíčně. Jedná se o úhradu školného, která se platí  u dětí, které ještě nejsou v posledním ročníku před zahájením školní docházky a děti, které mají odklad ze školní docházky a již jeden školní rok rodiče školné nehradili.

Částka školného je pro školní rok 2016/2017 620Kč/měsíčně, do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno dítěte a třídu.

Školné se hradí na účet: 27-9628020227/0100

Dále je nutná úhrada stravného, která se platí paušálně dle věku dětí:

děti od 3 - 6 let činí celodenní stravné 680Kč/měsíčně

děti 7 leté činí celodenní stravné 760Kč/měsíčně

stravné se hradí na účet: 43-999400287/0100

Školní jídelna vám vydá variabilní symbol vaší platby.

Obě platby jsou splatné do 15. v měsíci.

Platba třídního fondu 500Kč/pololetí se hradí na účet:

115-1970360247/0100

Do zprávy pro příjemce napište jméno a třídu dítěte. Částka je splatná vždy v měsíci 09  na I. pololetí a 02 na II. pololetí.

 

Nový školní řád

29. 4. 2015

Milí rodiče, z důvodu připomínek Čši byl pozměněn školní řád, který je platný od 1.5.2015.

viz celý příspěvek

 

Změna v režimu dne

29. 4. 2015

Od 29.4.2015 došlo v MŠ ke změně v režimu dne tj. vydávání obědů.

Obědy se budou vydávat pro třídy:

Medvědi, Včelky, Berušky, Světlušky - 11:45                                           

 Ježci, Sluníčka a Cvrčci ve 12:15

je proto posunuta i doba k vyzvedávání dětí po obědě o 0:15 minut

 

 

platba stravného

2. 1. 2015

Vážení rodiče, od 1.1. přecházíme na nový způsob úhrady stravného na paušální platbu, která bude následně ( 1x ročně v červenci) vyúčtována.

STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

strávníci 3 - 6 let………            přesnídávka          6,- Kč

                                    oběd                   22,- Kč

                                    svačina                  6,- Kč

Celkem.……………………………………………… 34,- Kč    trvalý příkaz na částku 680,- Kč

 

strávníci 7-10 let………            přesnídávka          7,- Kč       

                                    oběd                   24,- Kč

                                    svačina                  7,- Kč

Celkem………………………………………………  38,- Kč    trvalý příkaz na částku 760,- Kč

 

Vyúčtování stravného bude na konci školního roku.

 

Platby za stravování je třeba uhradit do 10. dne v měsíci na č.ú.

43-999400287/0100.  U platby je nutné uvádět přidělený variabilní symbol.

 

Nárok na oběd je pouze 1. den nemoci. Rodiče si oběd mohou vyzvednout

po domluvě od 11,30 – 12,00 hod. ve školce, kam dítě dochází.

 

Pro přehled o stavu Vašeho konta a plateb za stravu je možnost aktivovat si službu přes internet v aplikaci Strava.cz.

Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem.

Pro přidělení uživatelského jména a hesla se prosím zaregistrujte v kanceláři školní jídelny.

Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem

Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz.

 

 

Případné dotazy ohledně stravování   - Jaroslava Dvořáková – ved. školní jídelny

tel. 733 255 800.