Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis

Zápis do mateřské školy Zeleneč bude probíhat ve dnech 14. a 15.5.2018

Od 16.4.  budou vydávány přihlášky do MŠ na pracovišti Faltusova 357( lze si stáhnout viz příloha ).

Ve dnech 14. a 15.5.2018 se rodiče  dostaví s rodným listem dítěte, občanským průkazem a řádně vyplněnou přihláškou od lékaře.

Zápis bude probíhat v budově MŠ Faltusova - v ředitelně  vždy od 13:00 - 17:00

 Upozornění:  Dle změny zákona č. 561/2004 ( Školský zákon), § 34a je od 1.1.2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ( §34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Pro školní rok 2018/2019 přijímají děti, které dovrší do 31.8. 20178 věku tří let a mají trvalé bydliště, v případě cizinců pobyt, v obci Zeleneč. Ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku ( od nejstarších po nejmladší), s trvalým bydlištěm v obci Zeleneč, do naplnění kapacity mateřské školy.

Kritéria, přihláška do MŠ a přihláška ke stravování,  viz příloha:

Kritéria pro přijímání do MŠ 2018.docx

přihláška do MŠ.pdf