Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis

Zápis do mateřské školy Zeleneč bude probíhat ve dnech 9. a 10.5.2017

Od 25.4. do 5.5.2017 budou vydávány přihlášky do MŠ na pracovišti       Faltusova 357( lze si stáhnout viz příloha -přihláška do MŠ musí obsahovat i přihlášku ke stravování).

Ve dnech 9. a 10.5.2017 se rodiče  dostaví s rodným listem dítěte, občanským průkazem a řádně vyplněnou přihláškou od lékaře.

Zápis bude probíhat v budově MŠ Kasalova - třída Včelky od vždy 13:00 - 17:00

 Upozornění:  Dle změny zákona č. 561/2004 ( Školský zákon), § 34a je od 1.1.2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ( §34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Přednostně se pro školní rok 2017/2018 přijímají děti, které dovrší do 31.8. 2017 věku čtyř let a mají trvalé bydliště, v případě cizinců pobyt, v obci Zeleneč. Ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku ( od nejstarších po nejmladší), s trvalým bydlištěm v obci Zeleneč, do naplnění kapacity mateřské školy.

Kritéria, přihláška do MŠ a přihláška ke stravování,  viz příloha:

Kritéria pro přijímání do MŠ 2017.docx

Přihláška do MŠ 001.jpg

Přihláška ke stravování 001.jpg